Vizyonumuz

Vizyonumuz; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni yarattığı sinerji ve inandığı çağdaş değerlerle; eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında yücelterek geleceğe taşımaktır.

Biz Kimiz ?

25 Haziran 1983te kurulan Vakfımızın temel amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesine eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet etkinliklerini evrensel düzeyde gerçekleştirerek saygın bir dünya üniversitesi olma çalışmalarında destek olmaktır.
Vakfımız bu amacı gerçekleştirmek için, Vakıf Senedinde belirtilen alanlarda faaliyet göstermektedir.
Yetenekli genç bilim insanlarına, üstün başarılı, eğiticilere ve maddi zorluk içinde olan başarılı, öğrencilere maddi destek sağlamaktadır.
Ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesi, ODTÜ'de üretilen bilgi ve kazanılan becerilerin ilgililerle paylaşılmasını, kolaylaştırıcı çalışmalar yapmakta ve bunun için gerekli olan maddi olanaklar, kurduğu şirketler aracılığı ile, bağış ve özkaynakları yoluyla temin etmektedir.
Gelir getirici etkinliklerin ve alanların belirlenmesinde ve desteklerin verilmesinde ODTÜ yönetimi ile yakın işbirliği yapılmaktadır.

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı, 02.05.1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınmış olup, kar amacı gözetmeden kamu yararına çalışan bir vakıf statüsündedir .

                             KURUCU ÜYELERİMİZ

              1980'li yılların ilk yarısında, Vakıf kurma fikri tartışılmaya başlanmış ve 
ODTÜ Geliştirme Vakfı'nın hayata geçirilmesine karar verilmiştir.
ODTÜ Geliştirme Vakfı'nın Kurucuları ve O Tarihteki Görevleri: 1.  Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü) 2. Prof. Dr. İsmail TÜRK (Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı) 3.  Prof. Dr. Tarık SOMER (Ankara Üniversitesi Rektörü) 4.  Prof. Dr. Sait Kemal MİMAROĞLU (TÖBANK Yönetim Kurulu Başkanı) 5.  Prof. Dr. Gürol ATAMAN (Yükseköğretim Kurulu Üyesi) 6.  Mahir BARUTÇU (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Muavini ve Koordinasyon Başkanı,) 7.  Tevfik ALTINOK (Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı) 8.  Doç. Dr. Dolun ÖKSOY (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Merkezi Yönetmen Vekili) 9.  Doç. Dr. Mehmet GÜRKAYNAK (Orta Doğu Tek. Üni. Siy. Bilimi ve Kamu Yön. Bölüm Baş.)

ODTÜ

 

Odtü Geliştirme Vakfı

Gv

 

Odtü Geliştirme Vakfı

GV

 

Odtü Geliştirme Vakfı

GV

                       

Odtü Geliştirme Vakfı

GV

 

Kurumsal Yapımız

ODTÜ Geliştirme Vakfı Stratejik Amaçları

14 Mayıs yılında yapılan Çalıştayda aşağıda belirtilen stratejik amaçlar kabul edilmiştir.
SAM1 : Kar odaklı işletmeleri aracılığıyla yürütülen faaliyetlerin belirlenmesinda etkin rol             oynamak ( Kar odaklı işletmeler : Teknokent,Kolej,Otest,Ebi)
SAM2: Tomlumsal sorumluluklarımızda ilgili mevcut faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni              faaliyet alanlarının belirlenmesi.
SAM3: İnavasyon,eğitim,iş gücü,bilim ve teknoloji konularında ODTÜ'nün paydaşları                           arasında birleştirici rol oynamak.
SAM4: Vakfın kurumsal yönetim yapısını geliştirmek.
SAM5 : Yönetim toplam finansal kaynağı büyütmek.

Haberler ve Gerekli Bilgiler

Bağış Adresi

ODTÜ Geliştirme Vakfı Burs Bağışı Banka Bilgileri
Banka Türkiye İş Bankası - ODTÜ Şubesi
Hesap Adı ODTÜ Geliştirme Vakfı Burs Bağışı Hesabı
Şube Kodu 4229
Hesap No 747489
IBAN No TR22 0006 4000 0014 2290 7474 89

 

Haber Burs Sonuçlari

 

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Burs Duyuruları bölümünde ilan edilecektir

http://oidb.metu.edu.tr/tr/burs-ve-yardim-basvurulari

Kimlere Burs Verilir

 

ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi tarafından seçilmiş ODTÜ Ön Lisans ve Lisans öğrencilerine karşılıksız burs verilmektedir.

 

 

 

 

I. KİTAP ÖDÜLÜ

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı, ODTÜ öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde kabul görmüş yayınevleri tarafından basılan özgün ve bilimsel kitaplarına ödül vermektedir
Kitap ödül koşulları ve miktarları hakkında bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

 

 

Haber Sosyal Yaşam

 

Vakfımızca,
ODTÜ Konut Tahsis Yönergesine göre tahsis edilerek kullanılan lojmanların yapımına 1998 yılında başlanılmıştır. Yıllar içinde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda ilave lojmanlar inşa edilmiştir.

 


II. MAKALE ÖDÜLÜ

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı, ODTÜ Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemi (APSİS) üzerinden yapılan değerlendirmeler temelinde Q1 ve Q2 kapsamındaki hakemli dergilerde yer alan makalelere ödül vermektedir.
Süreli Bilimsel Yayın Makale Ödülü ile ilgili detaylı bilgilere APSİS (http://apsis.metu.edu.tr/) üzerinden ulaşmak mümkündür.

Bağlı Şirketlerimiz

                

Bağlı Şirketlerimiz

                 

 

Mesaj Gönder