Hakkında

ODTÜ Geliştirme Vakfı'nın Vizyonu

Vizyonumuz; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni yarattığı sinerji ve inandığı çağdaş değerlerle;
eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında yücelterek geleceğe taşımaktır.


 • AMAÇ

  Türkiye Cumhuriyeti' nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar parelelinde; aşağıda belirtilen kamu niteliğindeki faaliyetleri ile ODTÜ' nün bir Yüksek Öğretim Kurumu olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak, amaçlarına yardımcı olmak ve gelişmesini teşvik etmek üzere ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI kurulmuştur.
  25 Haziran 1983 tarihli 18088 Sayılı Resmi Gazetede ilanı yapılarak tüzel kişiliğe sahip olmuştur.

  TEMEL İLKELER

  Bilim ve teknolojiye destek 
  Sanat ve kültüre destek
  Eğitime destek
  Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine destek
  ODTÜ ekosisteminde sinerji yaratmak
  Toplumsal duyarlılık
  Birlik ve dayanışma  Vakfımız kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır.
  Vakfımız, 02.05.1983 tarih 83/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf “ statüsündedir.

  Tüm paydaşlarımızla birlikte insan odaklı ve sürdürülebilir kaynaklarla hareket ederek; topluma daha fazla değer katarak büyümek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.  

 • KURUCULARIMIZ

  Mehmet Gönlübol, Prof.Dr. - Müteveffa
  Tarık Galip Somer, Prof.Dr. - Müteveffa
  Sait Kemal Mimaroğlu, Prof.Dr. - Müteveffa
  Gürol Ataman, Prof.Dr - Müteveffa
  Dolun Öksoy, Prof.Dr.
  İsmail Türk, Prof.Dr.
  Tevfik Altınok, SBF-Maliye - Başbakanlık Haz.Dış Tic. Bak.(E) Müsteşarı
  Ahmet Mahir Barutçu, İnş.Y.Müh.ODTÜ - En.Tb.Kaynaklar Bk.(E) Müsteşarı
  Mehmet Rüştü Gürkaynak, Prof.Dr. - ODTÜ İdari İlim.(E) Dekan Yrd.


  Kaybettiğimiz Kurucu Üyelerimizi saygıyla anıyoruz.


  VAKIF GENEL KURULU

  Mütevelli Heyet ve Seçilmiş Üyeleri   Tevfik Altınok, SBF-Maliye - Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Bak.(E) Müsteşarı
  Ahmet Mahir Barutçu, İnş.Y.Müh.ODTÜ - Enerji.Tab.Kaynaklar Bak.(E) Müsteşarı
  Mehmet Rüştü Gürkaynak, Prof.Dr. - ODTÜ İdari İlim.(E) Dekan Yrd.
  Süha Sevük, Prof.Dr. - ODTÜ (E) Rektör- 1992-2000
  Ersin Özince, İdari İlim Fak.ODTÜ  - İş Bankası (E) Yön.Kur.Bşk.
  Ali Kantur, Endtüstri Müh. Bölümü- ODTÜ 1970
  Ömer Işık Demiray, Makina Müh. 1969 ODTÜ, Maden Müh. 1973 ODTÜ
  Hakan Özman, İşletme -  1985 Chapman University 
  Turgut Bozkurt, İşletme 1972 

  Toplantı Başkanı ,ODTÜ Rektörü veya görevlendirdiği bir kişidir


  NETİM KURULU 

  Celal Akın, Yön.Kur. Başkanı - İnşaat Müh. ODTÜ
  Bülent Erdoğan Yön.Kur.Bşk.Yrd.- İnşaat Müh. ODTÜ

  Haluk Külah, - Sayman Üye- Prof. Dr. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ODTÜ
  Yunus Eren Kalay, Sekreter Üye- Prof. Dr.  Metalurji ve Malzeme Müh. ODTÜ
  Hidayet Kaya,Üye- İdari İlim Fak.ODTÜ
  Fikret Kaya, Üye- Metalurji ve Malzeme Müh.ODTÜ
  Birkan Erdal, Üye- Elektronik Müh. ODTÜ


  DENETLEME KURULU

  Mehmet Tevfik Zeyrek, Prof.Dr.
  Feride Pınar Acar, Prof.Dr.
  Adil Oran, Doç.Dr.
  Erdal Coşkun, İnş.Y.Müh.ODTÜ
  Kemal Basri Yüce, İnş.Y.Müh.ODTÜ


  GENEL SEKRETER
  Haluk Büyükbaş Elektrik Müh. ODTÜ

  GENEL SEKRETER YARDIMCISI 
  İhsan Ulusan
 •  
 • Şirketlerinin gelişim odaklı çalışmaları sonucunda yarattığı kaynakları da kullanarak, ODTÜ Geliştirme Vakfı farklı toplumsal katkılarını arttırarak sürdürmektedir.
   
 • Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu’nun 18.03.2022 tarih ve 4642 sayılı kararı ile;

  • Denetim ve Risk Komitesi,
  • Strateji ve Yatırım Komitesi,
  • Kurumsal Yönetim Komitesi,
  • Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin kurulmasına karar verilmiştir.
  Bu kapsamda, oluşturulan komitelere seçilen üyeler aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır :
   
   Denetim ve Risk Komitesi
   
  Komite Başkanı : Hidayet KAYA
  Üye : Prof. Dr. Haluk KULAH
  Raportör : İhsan ULUSAN / Genel Sekreter Yardımcısı

   


   
  Strateji ve Yatırım Komitesi
   
  Komite Başkanı : Birkan ERDAL
  Üye : Hidayet KAYA 
  Üye : Prof. Dr. Haluk KULAH
  Raportör : Haluk BÜYÜKBAŞ/Genel Sekreter
   
   Kurumsal Yönetim Komitesi
   
  Komite Başkanı : Celal AKIN 
  Üye : Prof. Dr. Y. Eren KALAY
  Raportör : Haluk BÜYÜKBAŞ / Genel Sekreter

  Sosyal Sorumluluk Komitesi
   
  Komite Başkanı : Fikret KAYA 
  Üye : Prof. Dr. Y. Eren KALAY
  Raportör : İhsan ULUSAN /Genel Sekreter Yardımcısı

ODTÜGV © 2019.
All rights reserved.

İnternet sitemizin işletimi sırasında, kimlik doğrulaması, temel fonksiyonların ve kullanım kolaylığı sağlanması vb. amaçlarla çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.