Hakkında

Misyon

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni yarattığı sinerji ve inandığı çağdaş değerlerle;
eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında yücelterek geleceğe taşımaktır.


 • AMAÇ

  Türkiye Cumhuriyeti' nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar parelelinde; aşağıda belirtilen kamu niteliğindeki faaliyetleri ile ODTÜ' nün bir Yüksek Öğretim Kurumu olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak, amaçlarına yardımcı olmak ve gelişmesini teşvik etmek üzere ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI kurulmuştur.
  25 Haziran 1983 tarihli 18088 Sayılı Resmi Gazetede ilanı yapılarak tüzel kişiliğe sahip olmuştur.

  TEMEL İLKELER

  Bilim ve teknolojiye destek 
  Sanat ve kültüre destek
  Eğitime destek
  Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine destek
  ODTÜ ekosisteminde sinerji yaratmak
  Toplumsal duyarlılık
  Birlik ve dayanışma  Vakfımız kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır.
  Vakfımız, 02.05.1983 tarih 83/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf “ statüsündedir.

  Tüm paydaşlarımızla birlikte insan odaklı ve sürdürülebilir kaynaklarla hareket ederek; topluma daha fazla değer katarak büyümek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.  

 • KURUCULARIMIZ

  Prof.Dr. Mehmet GÖNLÜBOL -Müteveffa
  Prof.Dr. Tarık Galip SOMER -Müteveffa
  Prof.Dr. Sait Kemal MİMAROĞLU-Müteveffa
  Prof.Dr. Gürol ATAMAN-Müteveffa
  Doç. Dr. Dolun ÖKSOY
  Prof.Dr. İsmail TÜRK

  Tevfik ALTINOK
  Yüksek İnş. Müh. Ahmet Mahir BARUTÇU
  Doç. Dr. Mehmet Rüştü GÜRKAYNAK

  Kaybettiğimiz Kurucu Üyelerimizi saygıyla anıyoruz.


  GENEL KURUL

  ODTÜ, BU KURULDA REKTÖR TARAFINDAN TEMSİL OLUNUR.

  Prof. Dr. Mehmet Rüştü GÜRKAYNAK
  Tevfik ALTINOK
  Ahmet Mahir BARUTÇU
  Prof. Dr. Ömer SAATÇİOĞLU
  Prof. Dr. Ural AKBULUT
  Prof. Dr. Ramazan AYDIN
  Ersin ÖZİNCE
  Prof. Dr. Fatma Canan ÇİLİNGİR
  Süreyya YÜCEL ÖZDEN

  YÖNETİM KURULU

  Prof. Dr. Ramazan AYDIN - Yönetim Kurulu Başkanı
  Prof. Dr. Alaeddin TİLEYLİOĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  Prof. Dr. Haluk KÜLAH – Sekreter Üye
  Doç. Dr. Yunus Eren KALAY – Sayman Üye
  Hidayet KAYA-Üye
  Özhan AKÇALI - Üye
  Prof. Dr. Gülser KÖKSAL - Üye

  DENETLEME KURULU

  Prof. Dr. Mehmet Tevfik ZEYREK
  Prof. Dr. Zehra Nuray GÜNER
  Doç. Dr. Adil ORAN
  Erdal COŞKUN
  Kemal Basri YÜCE

 •  

  Ekler

  2018 Bilanço
  2018 Gelir Tablosu
 • Şirketlerinin gelişim odaklı çalışmaları sonucunda yarattığı kaynakları da kullanarak, ODTÜ Geliştirme Vakfı farklı toplumsal katkılarını arttırarak sürdürmektedir.
   

ODTÜGV © 2019.
All rights reserved.

İnternet sitemizin işletimi sırasında, kimlik doğrulaması, temel fonksiyonların ve kullanım kolaylığı sağlanması vb. amaçlarla çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.