Hakkında

ODTÜ Geliştirme Vakfı'nın Vizyonu

Vizyonumuz; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni yarattığı sinerji ve inandığı çağdaş değerlerle;
eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında yücelterek geleceğe taşımaktır.


 • AMAÇ

  Türkiye Cumhuriyeti' nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar parelelinde; aşağıda belirtilen kamu niteliğindeki faaliyetleri ile ODTÜ' nün bir Yüksek Öğretim Kurumu olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak, amaçlarına yardımcı olmak ve gelişmesini teşvik etmek üzere ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI kurulmuştur.
  25 Haziran 1983 tarihli 18088 Sayılı Resmi Gazetede ilanı yapılarak tüzel kişiliğe sahip olmuştur.

  TEMEL İLKELER

  Bilim ve teknolojiye destek 
  Sanat ve kültüre destek
  Eğitime destek
  Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine destek
  ODTÜ ekosisteminde sinerji yaratmak
  Toplumsal duyarlılık
  Birlik ve dayanışma  Vakfımız kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır.
  Vakfımız, 02.05.1983 tarih 83/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf “ statüsündedir.

  Tüm paydaşlarımızla birlikte insan odaklı ve sürdürülebilir kaynaklarla hareket ederek; topluma daha fazla değer katarak büyümek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.  

 • KURUCULARIMIZ

  Mehmet Gönlübol, Prof.Dr. - Müteveffa
  Tarık Galip Somer, Prof.Dr. - Müteveffa
  Sait Kemal Mimaroğlu, Prof.Dr. - Müteveffa
  Gürol Ataman, Prof.Dr - Müteveffa
  Dolun Öksoy, Prof.Dr.
  İsmail Türk, Prof.Dr.
  Tevfik Altınok, SBF-Maliye - Başbakanlık Haz.Dış Tic. Bak.(E) Müsteşarı
  Ahmet Mahir Barutçu, İnş.Y.Müh.ODTÜ - En.Tb.Kaynaklar Bk.(E) Müsteşarı
  Mehmet Rüştü Gürkaynak, Prof.Dr. - ODTÜ İdari İlim.(E) Dekan Yrd.


  Kaybettiğimiz Kurucu Üyelerimizi saygıyla anıyoruz.


  VAKIF GENEL KURULU

  Mütevelli Heyet ve Seçilmiş Üyeleri (2021 itibari ile)  Tevfik Altınok, SBF-Maliye - Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Bak.(E) Müsteşarı
  Ahmet Mahir Barutçu, İnş.Y.Müh.ODTÜ - Enerji.Tab.Kaynaklar Bak.(E) Müsteşarı
  Mehmet Rüştü Gürkaynak, Prof.Dr. - ODTÜ İdari İlim.(E) Dekan Yrd.
  Ramazan Aydın, Prof.Dr. - ÇOMÜ (E) Rektörü - 1999-2007
  Süha Sevük, Prof.Dr. - ODTÜ (E) Rektör- 1992-2000
  Ersin Özince, İdari İlim Fak.ODTÜ  - İş Bankası (E) Yön.Kur.Bşk.
  Ömer Saatçioğlu, Prof.Dr. - ODTÜ (E) Rektörü - 1987-1992
  Ali Kantur, Endtüstri Müh. Bölümü- ODTÜ 1970
  Ömer Işık Demiray, Makina Müh. 1969 ODTÜ, Maden Müh. 1973 ODTÜ
  Toplantı Başkanı ,ODTÜ Rektörü veya görevlendirdiği bir kişidir

  NETİM KURULU  (2021 İtibarı ile)

  Erkan Tapan, Dr. - Yön.Kur. Başkanı
  Celal Akın, İnşaat Müh. ODTÜ - Yön.Kur.Bşk.Yrd.
  Haluk Külah, Prof.Dr. - Sekreter Üye
  Yunus Eren Kalay, Doç.Dr. - Sayman Üye
  Hidayet Kaya, İdari İlim Fak.ODTÜ - Üye
  Fikret Kaya, Metalurji ve Malzeme Müh.ODTÜ  - Üye
  Birkan Erdal, Elektronik Müh. ODTÜ- Üye


  DENETLEME KURULU (2021 İtibarı ile)

  Mehmet Tevfik Zeyrek, Prof.Dr.
  Feride Pınar Acar, Prof.Dr.
  Adil Oran, Doç.Dr.
  Erdal Coşkun, İnş.Y.Müh.ODTÜ
  Kemal Basri Yüce, İnş.Y.Müh.ODTÜ


  GENEL SEKRETER
  Haluk Büyükbaş Elektrik Müh. ODTÜ

  GENEL SEKRETER YARDIMCISI 
  İhsan Ulusan
 •  

  Ekler

  2020 Bilanço
  2020 Gelir Tablosu
 • Şirketlerinin gelişim odaklı çalışmaları sonucunda yarattığı kaynakları da kullanarak, ODTÜ Geliştirme Vakfı farklı toplumsal katkılarını arttırarak sürdürmektedir.
   

ODTÜGV © 2019.
All rights reserved.

İnternet sitemizin işletimi sırasında, kimlik doğrulaması, temel fonksiyonların ve kullanım kolaylığı sağlanması vb. amaçlarla çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.