Hakkında

ODTÜ Geliştirme Vakfı'nın Vizyonu

Vizyonumuz; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni yarattığı sinerji ve inandığı çağdaş değerlerle;
eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında yücelterek geleceğe taşımaktır.


 • AMAÇ

  Türkiye Cumhuriyeti' nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar parelelinde; aşağıda belirtilen kamu niteliğindeki faaliyetleri ile ODTÜ' nün bir Yüksek Öğretim Kurumu olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak, amaçlarına yardımcı olmak ve gelişmesini teşvik etmek üzere ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI kurulmuştur.
  25 Haziran 1983 tarihli 18088 Sayılı Resmi Gazetede ilanı yapılarak tüzel kişiliğe sahip olmuştur.

  TEMEL İLKELER

  Bilim ve teknolojiye destek 
  Sanat ve kültüre destek
  Eğitime destek
  Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine destek
  ODTÜ ekosisteminde sinerji yaratmak
  Toplumsal duyarlılık
  Birlik ve dayanışma  Vakfımız kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır.
  Vakfımız, 02.05.1983 tarih 83/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf “ statüsündedir.

  Tüm paydaşlarımızla birlikte insan odaklı ve sürdürülebilir kaynaklarla hareket ederek; topluma daha fazla değer katarak büyümek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.  

 • KURUCULARIMIZ

  Mehmet Gönlübol, Prof.Dr. - Müteveffa
  Tarık Galip Somer, Prof.Dr. - Müteveffa
  Sait Kemal Mimaroğlu, Prof.Dr. - Müteveffa
  Gürol Ataman, Prof.Dr - Müteveffa
  Dolun Öksoy, Prof.Dr.
  İsmail Türk, Prof.Dr.
  Tevfik Altınok, SBF-Maliye - Başbakanlık Haz.Dış Tic. Bak.(E) Müsteşarı
  Ahmet Mahir Barutçu, İnş.Y.Müh.ODTÜ - En.Tb.Kaynaklar Bk.(E) Müsteşarı
  Mehmet Rüştü Gürkaynak, Prof.Dr. - ODTÜ İdari İlim.(E) Dekan Yrd.


  Kaybettiğimiz Kurucu Üyelerimizi saygıyla anıyoruz.


  VAKIF GENEL KURULU

  Mütevelli Heyet ve Seçilmiş Üyeleri (2020 itibari ile)  Tevfik Altınok, SBF-Maliye - Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Bak.(E) Müsteşarı
  Ahmet Mahir Barutçu, İnş.Y.Müh.ODTÜ - Enerji.Tab.Kaynaklar Bak.(E) Müsteşarı
  Mehmet Rüştü Gürkaynak, Prof.Dr. - ODTÜ İdari İlim.(E) Dekan Yrd.
  Ural Akbulut, Prof.Dr. - ODTÜ (E) Rektörü - 2000-2008
  Ramazan Aydın, Prof.Dr. - ÇOMÜ (E) Rektörü - 1999-2007
  Fatma Canan Çilingir, Prof.Dr. - ODTÜ (E) Rektör Yrd. - 2000-2008
  Süreyya Yücel Özden, İnş.Y.Müh.ODTÜ - Ulaş.Bak.(E) Müsteşarı
  Ersin Özince, İdari İlim Fak.ODTÜ  - İş Bankası (E) Yön.Kur.Bşk.
  Ömer Saatçioğlu, Prof.Dr. - ODTÜ (E) Rektörü - 1987-1992

  Toplantı Başkanı ,ODTÜ Rektörü veya görevlendirdiği bir kişidir

  NETİM KURULU  (2020 İtibarı ile)

  Ramazan Aydın, Prof.Dr. - Yön.Kur. Başkanı
  Özhan Akçalı, Y.Mimar-ODTÜ - Yön.Kur.Bşk.Yrd.
  Haluk Külah, Prof.Dr. - Sekreter Üye
  Yunus Eren Kalay, Doç.Dr. - Sayman Üye
  Hidayet Kaya, İdari İlim Fak.ODTÜ - Üye
  Ömer Işık Demiray, Mak.- Maden Y.Müh.ODTÜ - Üye
  Mehmet Erdal Eren, İnş.Y.Müh.ODTÜ - Üye

  DENETLEME KURULU (2020 İtibarı ile)

  Mehmet Tevfik Zeyrek, Prof.Dr.
  Zehra Nuray Güner, Prof.Dr.
  Adil Oran, Doç.Dr.
  Erdal Coşkun, İnş.Y.Müh.ODTÜ
  Kemal Basri Yüce, İnş.Y.Müh.ODTÜ

 •  

  Ekler

  2018 Bilanço
  2018 Gelir Tablosu
 • Şirketlerinin gelişim odaklı çalışmaları sonucunda yarattığı kaynakları da kullanarak, ODTÜ Geliştirme Vakfı farklı toplumsal katkılarını arttırarak sürdürmektedir.
   

ODTÜGV © 2019.
All rights reserved.

İnternet sitemizin işletimi sırasında, kimlik doğrulaması, temel fonksiyonların ve kullanım kolaylığı sağlanması vb. amaçlarla çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.